RTU: Oracle darbu paraugi

Oracle 10g

Rīgas Tehniskajās universitātes programmā “Datorsistēmas” ir kurss “Lielās datubāzes”, kuru vada profesors Jānis Eiduks. Tajā tiek apgūti datubāzu vadības sistēmu pamati, par galveno piemēru ņemot Oracle datubāzu vadības sistēmu. Sīkāka informācija pieejama pasniedzēja mājaslapā.

Šajā lapā ir izvietoti manis veidotie darbi abos kursos DB2 un DB3, kā arī referāts DB3 kursā, kurus varat brīvi izmantot kā paraugus (copy paste šajā priekšmetā cauri neies)

 

Saites uz darbu paraugiem:

DB2 lielās datubāzes

DB2 1 – Pamatoperācijas un klāsteri

DB2 2 – Advanced SQL

DB2 3 – PL/SQL un kursori

DB2 4 – Trigeri un dinamiskais SQL

DB2 5 – Relāciju – Objektu datubāze (RODB)

DB2 6 – Objektu metodes RODB

DB2 8 – XML datubāze

DB3 specializētās datubāzes

DB3 1 – Spatial DB (Grafiskās datubāzes)

DB3 2 – Temporālās DB

DB3 referāts – RDF un semantisko datu izmantošana Oracle datubāzē

© 2012 ChaosDragon.org