RTU: Programma “Datorsistēmas”

RTU logotips

Šeit tiks lēnām publicēts Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskās programmas “Datorsistēmas” un tajā esošo priekšmetu apraksts. Apraksts ir mans personīgais, studenta viedoklis, tāpēc tas var nebūt objektīvs, taču dod ieskatu programmas priekšmetu saturā no studenta skatījuma. Pasniedzējus lūgums neuztvert rakstīto personīgi. Mācības bakalaura programma uzsāku 2010.gadā, maģistra 2013.

Oficiālais programmas apraksts

1.semestris

 • Ievads studiju nozarē – vairākas prezentācijas no dažādu pasniedzēju un industrijas pārstāvju puses. Tad studenti tika sadalīti grupās, kur katrai tika piešķirts viens vadītājs no industrijas. Kopā bija jāveic sistēmas projektēšana, no prasībām līdz interfeisu zīmēšanai. Šādā veidā parādot, kas sagaida studentus nākamajos semestros. Galarezultātā, labākās komandas ieguva torti un sulu.
 • Ievads datoru arhitektūrā (pasniedzējs A.Riekstiņš) – Viens no labākajiem pasniedzējiem DITF ar bagātu smieklīgu citātu klāstu. Programmā iekļauta datora procesora uzbūve (reģistri u.t.t.) vispārējā līmenī, aritmētika dažādās skaitīšanas sistēmās (binārajā, heksadecimālajā, oktālajā). Semestra vidū bija starpeksāmens, kas veido pusi no galējā vērtējuma. Kaut arī tēmas nav tās interesantākās, pasniedzējs ar savu humoru to padara diezgan baudāmu (it’s not rocket science!).
 • Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (pasniedzēja S.Kozlova) – Pirmais programmēšanas kurss jaunajiem studentiem, kurā tos sagaidīja visādi pamatuzdevumi ar PASCAL valodu. Pasniedza asoc.prof.Kozlova, kura nu vairs RTU nemāca. Par viņu bija liels skaits sūdzību, taču priekšmetu neesmu īsti apmeklējis un nevaru vērtēt.
 • Civilā aizsardzība – Te studentus sadalīja starp diviem pasniedzējiem. Ja ir pagadījies A.Jemeljanovs, studentus sagaidīja sprādzienu viļņu rādiusa aprēķins un citas jautras lietas. Pie otras pasniedzējas bija jāklausās dažādas prezentācijas (piemēram, par vulkāna izvirdumiem un zemestrīcēm) un tad beigās jāuzraksta vairāki kontroldarbiņi, kuros var izmantot savus pierakstus (haljava).
 • Sports – RTU studentiem pirmajā kursā ir obligātais sporta priekšmets. Bija iespēja izvēlēties vienu no piedāvātiem sporta veidiem, manā gadījumā – teniss (vairs netiek piedāvāts). Ļoti patika šī iespēja pasportot, ko nevaru teikt par dažiem saviem kolēģiem. Plašāka informācija sporta katedras mājaslapā
 • Lietojumprogrammatūra (V.Šitikovs) – tika pasniegti Word, Excel, Powerpoint un nedaudz VBA (Visual Basic for applications) un primitīvais HTML. Kaut arī nekas it kā pārāk noderīgs un jauns, tika parādīti dažādi knifiņi un iespējas, par ko iepriekš nebiju dzirdējis, pasniedzējs arī diezgan labs.
 • Matemātika (Aleksandrs Kovancovs) – Viennozīmīgi viens no labākajiem pasniedzējiem visā RTU. Mācīja augstāko matemātiku tā, ka pat zirgs un ponijs to saprastu. Lekcijas pilnas ar humoru, individuāla pieeja pie studentiem. Satura ziņā galvenokārt matricas, diferenciālvienādojumi un citi brīnumi (bez integrāļiem).
 • Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati (A.Glāzs) – Pasniedzēja mācīšanās stils ir lēns un monotons. Studentus sagaidīja interpolācijas un aproksimācijas formulas, Bezjē līknes un citi garlaicīgi jēdzieni. Laboratorijas darbos sagaidīja jauka pasniedzēja Boločko, kur DELPHI vidē bija jārealizē daļa no lekcijā dzirdētā. Eksāmens bija “visgrūtākais” visā RTU vēsturē. Pasniedzējs izsauc studentus pa vienam, paskatās vai nodoti visi laboratorijas darbi un ieliek 8. Ja 8 neapmierina – jācīnās ar teorētiskajiem jautājumiem (vēlu veiksmi).
 • Sociālās attīstības modeļi (V.Cers) – Pirmais sociālais priekšmets RTU un, manuprāt, visgarlaicīgākais. Lekcijās var darīt pilnīgi jebko (Cers: “man ir mikrofons, es jūs tāpat pārkliegšu”), bet aina parasti ir tāda: pirmajos solos visi guļ, vidējos solos visi spēlē spēlītes portatīvajos, bet pēdējos solos visi spēlē kārtis. Priekšmeta satura ziņā neesmu spējīgs neko atcerēties, izņemot “Jēzus Kristus…dibināja komunismu”, bet domāju ar to ir pietiekami. Priekšmeta gaitā bija jāuzraksta referāts, kurš, ja patika pasniedzējam, nodrošināja automātu. Ja ne – ieskaite. Priekšmets ļāva atpūsties un pagulēt (vairāk par 5 minūtēm klausīties neaizmiegot nebiju spējīgs). Tāpat priekšmeta laikā iemācījāmies kādus 10 duraka paveidus.
 • Angļu valoda (Z.Dombrovska)– It kā tehniskā angļu valoda, bet nu grūti to par tādu nosaukt. Bija jātaisa divi summary un prezentācijas par ar savu profesiju saistīto tēmu + eksāmens un daži kontroldarbi. Nav tā labākā pasniedzēja. Pirmajā nodarbībā bija neliels darbiņš, pēc kura grupu sadalīja divās apakšgrupās, atkarībā no rezultātiem.
 • 2.semestris

 • Elektrotehnika un elektronika (Ē.Priednieks un Zītars) – šeit būs jādara vairāki laboratorijas darbi ar padomju laika aparatūru, jārēķina vairāki uzdevumi par elektrotehniku. Elektronikas daļa parādās tikai kā jautājums eksāmenā, uz kuru to jau iepriekš var sagatavot mājās atbildi. Iesaku laicīgi nopirkt milimetru papīru. Daudziem ļoti problemātisks priekšmets.
 • Datu struktūras (N.Prokofjeva) – šeit tiks mācīts par datu struktūrām (deks, steks u.t.t.), vairākas no tām laboratorijas darbos būs jārealizē. Priekšmets likās, ka pasniegts diezgan pavirši, iespējams, to būtu jāpilnveido un jāpasniedz kaut kad vēlāk par pirmo kursu.
 • Sports – tas pats, kas pirmajā semestrī.
 • Risinājumu algoritmizācija un programmēšana (J.Lavendels) – tas pats, kas pirmajā semestrī, taču Kozlovu nomainīja J.Lavendels. Atkal PASCAL laboratorijas darbi.
 • Fizika (J.Ruža) – ja Jums skolā bija problēmas ar fiziku, te tās pāraugs par lielām problēmām. Principā tiks apskatītas tēmas no vidusskolas, taču klāt nāks integrāļi. Ļoti daudz teorijas. Ja praktiskajos darbos Jums pagadīsies pasniedzējs Mičko, vēlu veiksmi (pie viņa 4 dabūt grūtāk, kā pie Ružas 8). Laboratorijas darbus labāk nekavēt, citādi būs tie jākārto vēlāk un par maksu, kas bieži noved pie parādiem.
 • Vispārīgā ķīmija (J.Millers) – man šis priekšmets sagādāja visvairāk nepatikšanas. Sākumā Jūs sagaida kolokvijs (trīs uzdevumi, kuros nevar pieļaut kļūdas), kuru neuzrakstot sekmīgi, Jūs netiksiet pielaisti pie laboratorijas darbiem. Daudzi studenti to raksta pa 3-5 reizēm. Laboratorijas darbos elementāras lietas, kas cilvēkiem, kas neko neatceras par ķīmiju no skolas, sagādās daudz problēmu. Viena no laborantēm mīl kliegt uz studentiem pilnā balsī bez īpaša iemesla – iesaku to uztvert ar humoru.
 • Diskrētā matemātika (A.Matvejevs) – priekšmetā tiek runāts par kopām, darbībām ar tām u.t.t. Pirmo pusi no priekšmeta Jūs mēģināsiet saprast, kas te vispār notiek un par ko tiek runāts, otro pusi pasniedzējs mēģinās saprast kā Jums izlikt atzīmi, jo visiem viss ir šausmīgi.
 • Matemātika (A.Kovancovs) – turpinās piedzīvojumi no pirmā semestra, taču viss semestris veltīts INTEGRĀĻIEM, bez kuriem “televizori nerādītu un lidmašīnas nelidotu”.
 • Angļu valoda (Z.Dombrovska) – tas pats, kas iepriekš.
 • 3.semestris

 • Programmēšanas valodas(J.Bule) – šeit jau jūs sagaida C laboratorijas darbi, kas būs vienu solīti grūtāki par to, kas bija PASCAL valodā. Visiem, kas nav parādnieki – atvieglotais eksāmens. Pilnajā eksāmenā – diezgan sarežģīti uzdevumi, kur “jākodē uz papīra”.
 • Fizika(J.Ruža) – tas pats, kas iepriekš, tikai citas tēmas.
 • Varbūtību teorija un matemātiskā statistika (K.Šadurskis) – Šadurska lekcijas par varbūtības teoriju manī ieviesa šaubas par to, vai es vispār kaut ko saprotu, bet praktiskie darbi pie cita pasniedzēja rādīja uz stabilu 9…
 • Skaitliskās metode (I.Iltiņš) – šeit būs pastāstīts par to, kā var aprēķināt to, ko nevar aprēķināt ar parasto matemātiku aptuvenā formā, izmantojot MATHEMATICA. Tā kā lekcijas nav visai interesantas, daudzi tajās gulēja. Semestra laikā divi mājasdarbi, kas veido pusi no gala atzīmes, kā arī eksāmens, kuru nevar neuzrakstīt, ja patstāvīgi taisīt mājasdarbi (kas parasti tā nav).
 • Automātikas pamati (Salenieks un Ozols) – divas trešdaļas no priekšmeta mums pasniedza Salenieks, kura lekciju laikā es nesapratu vispār par ko tiek runāts un kur es atrodos. Divi kontroldarbi, kuros var izmantot visu = meklējam atbildes google. Pēdējo trešdaļu pasniedza Ozols, kurš jau bija krietni stingrāks, taču arī lekcijas bija interesantākas (par industriālajiem tīkliem, robotu rokām u.c.). 3 kontroldarbi = automāts. Var arī rakstīt eksāmenu, kas ir tie paši 3 kontroldarbi kopā.
 • Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati (G.Merkurjeva) – šeit tiks parādīts, kā var modelēt sistēmas ar speciāliem rīkiem un veikt ar šo modeli eksperimentus. Ļoti iesaku veikt arī papildus darbu, kurā jāuztaisa savas sistēmas modelēšanu – par to var iegūt automātu, kaut arī par to netiek teikts lekcijās. Semestra gaitā jāizpilda vairāki laboratorijas darbi, viens kursa darbs. Eksāmenā teorijas jautājumi un uzdevums, kur teorijā var pagadīties galīgi stulbi jautājumi, kas lekcijās bija tikai viens slaids (piemēram “diferenču vienādojumu pierādījums”….).
 • Diskrētās struktūras datorzinātnēs (J.Grunspeņķis) – priekšmetā tiks apskatīti grafi un darbs ar tiem, visādi algoritmi. Vairāki laboratorijas darbi. Diezgan interesants priekšmets, taču daudz kas jādara, īpaši eksāmenā, kas ilgst vairākas stundas.
 • Vispārējā socioloģija – viss atkarīgs no pasniedzēja. Ja Jums pagadīsies sieviete – uztaisot vienu “pētījumu” un prezentāciju, automāts kabatā. Pie cita pasniedzēja viss ir nopietnāk. Lekcijas neapmeklēju (migu ciet), tā kā neko pastāstīt nevaru.
 • Angļu valoda (Z.Dombrovska) – tas pats, kas iepriekš.
 • 4.semestris

 • Datoru tīkli (A.Riekstiņš) – interesantas lekcijas par datortīkliem. Tikai šeit var uzzināt par visādiem algoritmiem, kas tiek izmantoti datortīklos piemēros par bāru. Daudz humora, ne pārāk sarežģītie laboratorijas darbi un daudz teorijas eksāmenā (jāiegaumē vismaz OSI līmeņi).
 • Operētājsistēmas(E.Latiševa) – grūti atrast mazāk interesantu priekšmetu visā programmā. Operētājsistēmu pamati, koncentrējoties uz MS-DOS. Vienīgais kaut cik interesantais – laboratorijas darbi.
 • Gadījuma procesi (K.Šadurskis) – varbūtības teorijas, kas mainās laikā, atkarībā no stāvokļiem. Līdzīgi kā ar varbūtības teoriju, lekcijās grūti kaut ko saprast. Tā nekas sarežģīts. Formulas ir identiskas tām, ko izmantoja Ievadā operāciju pētīšanā, taču pierakstītas savādākā formā, kas patīk Šadurskim.
 • Ievads operāciju pētīšanā (Ģ.Vulfs) – diezgan grūti aprakstīt šo priekšmetu. Tajā iekļautas dažādas tēmas, kā lineārā programmēšana, kā kaut kas līdzīgs tam, ko apskata priekšmets Gadījuma procesi. Diezgan apjomīgs priekšmets, pasniegts ne visai interesanti.
 • Objektorientētā programmēšana (U.Sukovskis) – šeit pārsvarā tiks runāts par objektorientēto programmēšanu un tās principiem. Laboratorijas darbi C++ valodā. Ļoti noderīgs priekšmets. Eksāmens super vienkāršs.
 • Datu bāzu vadības sistēmas (V.Vinogradova) – manā gadījumā te bija datubāzu pamati ar ACCESS, cik zinu tagad, šis priekšmets ir pamatīgi mainījies.
 • Programmatūras testēšanas pamati – mans brīvās izvēles priekšmets, kurā lekcijas nenotika. Tā bija jāveic uzdevumi, kas saistīti ar testēšanu un jāraksta ieskaite.
 • 5.semestris

 • Lielu datu bāzu tehnoloģija (J.Eiduks) – nopietns darbs ar Oracle datubāzēm , sākot no vienkāršākajām lietām, līdz skatiem, trigeriem, objektu datubāzēm u.c. Skat. darbu paraugus attiecīgajā sadaļā. Viens no labākajiem priekšmetiem, taču ļoti liela noslodze (daudz laboratorijas darbu, ko jātaisa patstāvīgi mājās)
 • Datoru organizācija un asambleri (U.Sukovskis) – šeit tiks runāts par vieniniekiem un nullītēm procesora reģistros un tādām lietām kā MOV, SUM, XOR u.c. Assemblers. Nedaudz sarežģīti laboratorijas darbi, bet ļoti vienkāršs eksāmens.
 • Sistēmu teorijas metodes (J.Grundspeņķis) – priekšmets, kas ir domāts, lai parādītu “kā sasaistās visi Datorsistēmu programmā esoši priekšmeti savā starpā”. Tiks runāts par sistēmām, kas tās ir un ko ar tām var darīt. Daudz teorijas, samērā interesanti. Jāveic komandas darbu izstrāde, galā ieskaite.
 • Programmatūras attīstības tehnoloģijas (O.Ņikiforova) – teorija par AGILE, SCRUM, RUP, MSF un citām “modernajām” programmatūras izstrādes metodoloģijām. Nekas sarežģīts, izņemot nepieciešamību “iezubrīt” uz eksāmenu vai kontroldarbiem noteiktus etapus katrā no tiem.
 • Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana (M.Kirikova) – DIAGRAMMAS, DIAGRAMMAS un vēl DIAGRAMMAS. Par pasniedzēju paklusēšu. Eksāmenā jāuzmanās, par noteikta veida kļūdām (kuras ir zināmas tikai pasniedzējai) eksāmenu var neieskaitīt vispār. KATRU nedēļu tiks uzdoti patstāvīgie darbi, par kuriem tiks doti punkti, kas pamatīgi ietekmē eksāmena vērtējumu.
 • Adaptīvas datu apstrādes sistēmas (Novickis) – garlaicīgas lekcijas par adaptīvu datorsistēmu izstrādi (kas pielāgojas lietotājam). Reāli par “adaptīvo” daļu, ir tikai pašās beigās, kam atbilst neobligātais papildus darbs, kas bija vienīgais, kas man šajā priekšmetā patika. Kā laboratorijas darbs – jāizstrādā savs sistēmas prototips ar dokumentāciju, papilddarbs – ieviest tajā adaptīvo komponenti.
 • Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati (J.Mežiels) – ekonomikas priekšmets, visādi uzdevumi, līdzīgi vidusskolas līmenim, lekcijas, kurās pasniedzējam patīk parunāt par savu pieredzi. Nekas īpašs vai sarežģīts.
 • 3D animācija Maya vidē – šeit tiks ne visai labā līmenī parādīti 3D animācijas Maya vidē pamati. Ieskaites iegūšanai būs jāuztaisa divi darbi. Labs priekšmets, lai gūtu ieskatu 3D animācijā, pasniegts diezgan pavirši.
 • Bakalaura darbs – šajā semestrī jānodod neliela bakalaura darba atskaite, kur pamatā ir bakalaura darba plāns nākamajam semestrim.
 • 6.semestris

 • Bakalaura darbs – šajā semestrī jānodod pats bakalaura darbs, kuru būs arī jāaizstāv komisijas priekšā.
 • Ievads lietišķās datorzinātnēs (O.Ņikiforova) – šeit tiks stāstīts kā jātaisa savs bakalaura darbs, kā arī būs jāuztaisa 2 prezentācijas par zinātniskajiem rakstiem.
 • Mākslīgā intelekta pamati (J.Grundspeņķis un A.Aņņohina-Naumeca) – šeit tiks stāstīts pārsvarā par pārmeklēšanas algoritmiem mākslīgajā intelektā, kā ar to izmantošanu var risināt dažādas problēmas. Diezgan daudzi šajā priekšmetā izkrīt, jo eksāmens ir diezgan smags. Priekšmeta turpinājums maģistrantūrā.
 • Politoloģija (G.Ozolzīle) – šeit tiks stāstīts par visādām politiskajām sistēmām, vēlēšanām un tamlīdzīgām lietām. Diezgan sarežģīta ieskaite beigās.
 • Mazo uzņēmumu biznesa ekonomika un plānošana (L.Vasiljeva) – vēl viens ekonomikas priekšmets, vairāki vienkārši uzdevumi, lekcijas un ieskaite kabatā. Nekas sarežģīts vai pārāk interesants.
 • Algoritmi un programmēšanas metodes (J.Lavendels) – priekšmeta oficiālais apraksts galīgi neatbilst tā saturam. Principā tiks stāstīts par to, kā darbojās kompilatori un dota teorija, kā pašam var uztaisīt ļoti primitīvu kompilatoru. Mūsu gadījumā – 6 reizes tika stāstīts par HASH algoritmiem…
 • Programmatūras izstrādes tehnoloģija (L.Zaiceva) – ļoti neinteresantā veidā tiks pastāstīta diezgan novecojusi informācija par programmatūras izstrādes procesu, metodoloģijām u.c. Kā laboratorijas darbi – jāveido sava sistēma, pa etapiem kā reālā programmatūras projektā, beigās to arī realizējot. Beigās – teorētiskais eksāmens.
 • GraduationCap

  1.semestris (maģistri)

 • Lielās datu bāzes (J.Eiduks) – šoreiz tiks apskatītas Spatial datubāzes (grafika, ģeogrāfiskās koordinātes, kartes u.t.t.), Temporālās iespējas (laiki un darbs ar tiem), Intelektuālās datubāzes (arī semantika) un datu noliktavas + XML iespējas. Veiksmīgi izpildījušiem pirmos divus darbus laicīgi un kvalitatīvi, bija iespēja netaisīt trešo, bet rakstīt referātu. Salīdzinot ar bakalaura studijām, noslodze ir mazāka, kaut arī darbi ir grūtāki, to ir krietni mazāk. Manuprāt, viens no labākajiem priekšmetiem.
 • Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi (L.Zaiceva) – visas tēmas, kas bija bakalaura kursā, tiks paceltas atkal, bet apskatītas plašāk. Ja Jums nepatika bakalaura priekšmets – šis arī nepatiks. Tāpat priekšā ir projektu izmaksu aprēķins ar 95. gada programmām ar rezultātiem miljonos. Kā kursa darbs – komandā jāizstrādā mācību projekts, pārsvaru liekot uz izstrādes plānošanu, aprēķiniem u.t.t. Kontroldarbu vidējā atzīme var aizvietot eksāmenu un ļaut saņemt automātu.
 • Objektorientētā sistēmanalīze (O.Ņikiforova) – iespēja komandā izstrādāt 16.nedēļu garumā kādas sistēmas (manā gadījumā – autoskolas) UML diagrammas. Jā, tiks apskatītas gandrīz visas UML diagrammas, visas būs jāzīmē. Gandrīz katrā lekcijā mini-kontroldarbs, lai pārliecinātos, vai tēma ir saprasta un students ir lekciju apmeklējis. Beigās prezentēšana pa komandām, kur katra komandā vērtē citas – neliels šovs.
 • Programmatūras kvalitāte (E.Asniņa) – šeit tiks apskatīti visdažādākie programmatūras kvalitātes standarti, likumdošanas u.t.t. Ja kādam patīk lasīt ISO standartus – šis priekšmets ir taisīts priekš jums…. Kā kontrole – referāts ar prezentēšanu, kā arī KVALITĀTES ROKASGRĀMATA, kur jums pēc ISO9001:2008 būs iespēja izgudrot dokumentu uz pieklājīgu lapu skaitu savai izdomātai firmai. Eksāmens – kolēģu darbu labošana.
 • Lietišķo datorzinātņu seminārs (E.Asniņa) – šeit būs jānoklausās vairākas lekcijas par rakstu taisīšanu un jāuzraksta savs raksts (var par bakalaura darbā izpētīto). Nekas sarežģīts.
 • Pedagoģija (A.Baldiņš) – jauks izvēles priekšmets par pedagoģijas pamatiem (didaktika u.t.t). Man ļoti patika un likās noderīgi, citiem var tā nelikties.
 • 2.semestris (maģistri)

 • Darba aizsardzības pamati – šeit būs iespēja klausīties katru otro nedēļu par darba aizsardzību. Ne visai interesanti. Beigās testiņš ar atbilžu variantiem, ja lekcijas apmeklētas, izpildīts viens neliels laboratorijas darbs un testā nebija “epic fail” – ieskaite.
 • Mākslīgais intelekts (J.Grundspeņķis ar komandu) – šeit būs diezgan pamatīgas lekcijas par mākslīgo intelektu, pārsvarā par intelektuāliem aģentiem. Diezgan apjomīgs tēmu klāsts, daudz kas būs jālasa pašam no pabiezas grāmatas. Vairākas lekcijas Grundspeņķa vietā vadīja citi cilvēki no STPK katedras, kas cieši saistīti ar pasniegtajām tēmām. Eksāmens diezgan smags, taču ja veiksmīgi izpildīti visi laboratorijas darbi (tur ir liela izvēle, gan 5.labori, gan papildus uzdevumi), pat pie zemas atzīmes būs labi rezultāti. Manuprāt viens no labākajiem priekšmetiem, taču būs jāiegulda daudz darba labas atzīmes saņemšanai.
 • Risinājumu datorizēta apstrāde (G.Jēkabsons) – viss, kas netika apskatīts Mākslīgā intelekta priekšmetā par mašīnapmācību tiks apskatīts šeit. Tāpat Jūs gaida visādas regresijas un daudz kas cits. Kā kursa darbs – jātaisa referāts vai programma (piemēram, mākslīgais spēlētājs kādai spēlei, izmantojot mašīnapmācību). Man šis priekšmets ļoti patika, bet daudziem pasniegšanas stila dēļ likās neinteresants.
 • Procesu programmēšana (U.Sukovskis) – neticiet priekšmeta nosaukumam, programmēšanas šeit nebūs. Šo priekšmetu drīzāk vajadzēja saukt – Operētājsistēmas II – par procesu apstrādi operētājsistēmās, paralelitāti, visādiem algoritmiem, atmiņas piekļuvi, cietā diska piekļuves algoritmiem u.c. Kā bonuss – Petrī tīkli paralēlo procesu apstrādei. Priekšmeta gaitā jāizstrādā vairāki referāti par tēmām no grāmatas, ko jāprezentē, tātad lekcijas faktiski visu semestri, izņemot dažas tēmas, vada paši studenti. Manuprāt ar šo priekšmetu varētu aizvietot operētājsistēmas, kas bija bakalaura kursā…
 • Biznesa socioloģija (Kuņilickis) – šeit runās par biznesa attiecībām. Jauks pasniedzējs, katras lekcijas beigās tests (tāds kāds ir žurnālos), kuros uzzināsiet vairāk par “vadītāju sevī”. Humanitārais priekšmets, nav ko daudz teikt.
 • Loģika un predikāti programmatūras izstrādē (P.Rusakovs) – PROLOG. Šis bija brīvās izvēles priekšmets. Man priekšmets likās diezgan interesants, taču diezgan sarežģīti ir “iebraukt” PROLOG loģikas programmēšanā ar tās īpatnībām (Piemēram: “sarakstam var pievienot elementus, elementu izdzēšot”). Ja ir vēlme apgūt ko vienkāršāku – bija citas izvēles.
 • Maģistra darbs – šeit tikai jāuzraksta atskaite par savu plānoto maģistra darbu, nedaudz biezāku nekā tas bija gadījumā ar bakalaura darbu.
 • 3.semestris (maģistri)

 • Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas (Novickis)
 • Lietišķo datorzinātņu seminārs (Ē.Asņina)
 • Programmatūras risku analīze (U.Sukovskis)
 • Objektorientētās programmatūras attīstība (P.Rusakovs)
 • Sistēmu objektorientētas izstrādes rīki (O.Ņikiforova)
 • Prasību inženierija (M.Kirikova)
 • 4.semestris (maģistri)

 • Maģistra darbs
 • Lietišķo datorzinātņu metodes un attīstības tendences (J.Osis)
 • One Response to RTU: Programma “Datorsistēmas”

  1. david says:

   Droši varat rakstīt par savu pieredzi šeit!
   (arī komentāri, priekšlikumi, iebildumi…)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  6 × = six

© 2012 ChaosDragon.org